Bestuur

Paardensportvereniging de Zevenbuurtschappen heeft een bestuur gekozen door de leden en bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en overige bestuursleden. We streven er naar om een bestuur samenstelling te hebben met 7 bestuursleden om de taken zo goed mogelijk te kunnen verdelen.

In 2023/2024 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter Marieke de Boer

Secretaris Natasja Lubbinge

Penningmeester Nicole Koning ter Heege

Algemene bestuursleden

Walter Slot, Sophie Morsink, Kristel de Jonge, Irza ten Seldam

Elk jaar is er een ledenvergadering, waarin we het afgelopen jaar evalueren en kijken naar het komende jaar. We stellen het op prijs als zoveel mogelijk leden aanwezig zijn op de ledenvergadering, zodat we als bestuur samen met de leden kunnen evalueren en eventuele feedback kunnen meenemen voor het beleid van het komende jaar.